Neviete sa vyjadrovať?

Som oveľa inteligentnejšia ako ten hlupák, mám vyššie vzdelanie, prečítal(a) som viac kníh a napriek tomu neviem hovoriť tak dobre ako on. Čím to je?

Inteligencia, vzdelanie, alebo počet prečítaných kníh majú veľmi malý vplyv na to, ako človek dokáže hovoriť. Čítaním a učením sa naspamäť si rozširujeme hlavne svoju pasívnu slovnú zásobu, ktorá je pre samotné rozprávanie úplne nepotrebná.

Mám veľmi dobrý písomný prejav, moje rozprávanie je však žalostné...

Kvalitný písomný prejav môže byť známkou vysokej inteligencie a bohatej pasívnej slovnej zásoby. Bohužiaľ aj písaním, alebo tiež počúvaním, si rozširujeme len svoju pasívnu slovnú zásobu, nie aktívnu, ktorá jediná určuje, ako dobre vieme hovoriť.

Čo je to pasívna slovná zásoba?

Pasívna slovná zásoba je databáza slov a slovných spojení pevne a spoľahlivo uložená v našej pamäti. Je veľmi rozsiahla, bohužiaľ práca s ňou je veľmi pomalá. U bežného človeka obsahuje 30 000 až 50 000 výrazov. Veľkosť je daná hlavne dosiahnutým vzdelaním alebo objemom a kvalitou čítania. Nájsť v takto veľkej databáze jediné slovo môže trvať celú sekundu a často aj oveľa dlhšie. Možno si hovoríte, že nájsť jedno slovo medzi desiatkami tisíc za jednu sekundu je predsa blesková rýchlosť. Áno, to určite je, ale nie ak chceme hovoriť. Skúste si povedať nasledujúcu vetu a medzi jednotlivými slovami nechajte sekundovú medzeru (môžete ju doplniť známym zlozvykovým "EEEE"). "Dnes - Vám - to - veľmi - pristane. - Mohol - by som - Vás - pozvať - ​​na - kávu?" Je zrejmé, že pasívna slovná zásoba je pre plynulú reč úplne nepoužiteľná.

Čo je to aktívna slovná zásoba?

Aktívna slovná zásoba je tiež databáza slov a slovných spojení, len inde a iným spôsobom uložená. Nájsť slovo v tejto databáze netrvá dlhšie ako niekoľko desiatok milisekúnd! Jej veľkosť sa u bežného človeka pohybuje medzi 4 000 až 8 000 výrazmi. Na rozdiel od pasívnej slovnej zásoby však jej veľkosť nie je daná inteligenciou alebo vzdelaním. Bežne sa stáva, že človek so základným vzdelaním ju má väčšiu ako vedec z Akadémie vied. Dôvod je prostý. Aktívnu slovnú zásobu upevňujeme a rozširujeme len jej neustálym aktívnym používaním. Preto nie je žiadnou záhadou, prečo trhovec dokáže byť oveľa názornejší a v spoločnosti obľúbenejší ako atómový fyzik.

Ako teda zdokonaliť svoju aktívnu slovnú zásobu?

Dalo by sa jednoducho odpovedať rozprávaním, rozprávaním, rozprávaním sa s ľuďmi. A skutočne je to tak jednoduché, bohužiaľ v praxi takmer nerealizovateľné. Už len samotný fakt, že svoju aktívnu slovnú zásobu potrebujete zdokonaliť znamená, že k rozprávaniu nemáte dostatok príležitostí, alebo ich zo strachu nevyužívate. Našťastie existuje iný rovnako účinný a navyše menej "násilný" spôsob, ako sa naučiť perfektne hovoriť.