Kontakt

Korešpondenčná a fakturačná adresa: Československého exilu 1888/4, 143 00 Praha
Predávajúci: www.HovorAkoHovorca.com, David Šimurka, IČ: 75898705
Bankové spojenie: 1534048193/0800
Bankové spojenie (IBAN): CZ35 0800 0000 0015 3404 8193
Autor knihy: David Šimurka
Editor: Miluše Číhalová
ISBN-13: 978-80-7399-872-1
E-mail: info@HovorAkoHovorca.com
Telefón: 721 250 562

Obchodné podmienky

Elektronický obchod www.HovorAkoHovorca.com sa riadi platným Občianskym a Obchodným zákonníkom.

Nárok na vrátenie tovaru do 30 dní
Nad rámec zákona č 367/2000 môžete vrátiť tovar bez udania dôvodu do 30 dní a požadovať vrátenie celej ceny tovaru.
S požiadavkou na vrátenie tovaru nás kontaktujte na info@HovorAkoHovorca.com.